Многото роли на финансов съветник

Финансовият съветник е вашият партньор за финансово планиране. Да предположим, че искате да се пенсионирате след 20 години или да изпратите детето си в частен университет след 10 години. За да постигнете целите си, може да се наложи квалифициран специалист с подходящите лицензи, който да ви помогне да реализирате тези планове; тук идва финансовият съветник.

Заедно вие и вашият съветник ще покриете много теми, включително сумата, която трябва да спестите, видовете сметки, от които се нуждаете, видовете застраховки, които трябва да имате (включително дългосрочни грижи, срочен живот, увреждане и т.н.), и планиране на имоти и данъци.

Финансовият съветник е и преподавател. Част от задачата на съветника е да ви помогне да разберете какво е свързано с постигането на вашите бъдещи цели. Образователният процес може да включва подробна помощ по финансови теми. В началото на връзката ви тези теми могат да включват бюджетиране и спестяване. С напредването на познанията си съветникът ще ви помогне да разберете сложни инвестиционни, застрахователни и данъчни въпроси.

Първа стъпка в процеса на финансово консултиране е разбирането на вашето финансово здраве. Не можете правилно да планирате бъдещето, без да знаете къде се намирате днес. Обикновено ще бъдете помолени да попълните подробен писмен въпросник. Вашите отговори помагат на съветника да разбере вашата ситуация и да се уверите, че не пренебрегвате никаква важна информация.

Въпросник за финансовото здраве

Финансовият съветник ще работи с вас, за да получите пълна картина на вашите активи, пасиви, доходи и разходи. Във въпросника ще посочите и бъдещи пенсии и източници на доходи, нужди по проекта при пенсиониране и ще опишете всички дългосрочни финансови задължения. Накратко, ще изброите всички настоящи и очаквани инвестиции, пенсии, подаръци и източници на доходи.

Инвестиционният компонент на въпросника засяга по-субективни теми, като вашата толерантност към риска и способност за риск. Разбирането на вашия риск помага на съветника, когато е време да определи разпределението на инвестиционните ви активи. На този етап ще уведомите съветника и за вашите инвестиционни предпочитания.

Първоначалната оценка може да включва и проверка на други теми за финансово управление, като застрахователни въпроси и вашето данъчно положение. Съветникът трябва да е наясно с текущия ви план за недвижими имоти, както и с други специалисти от вашия екип за планиране, като счетоводители и адвокати. След като вие и съветникът разберете сегашното си финансово състояние и бъдещите прогнози, вие сте готови да работите заедно по план за постигане на вашите житейски и финансови цели.

Създаване на финансовия план

Финансовият съветник синтезира цялата тази първоначална информация в изчерпателен финансов план, който ще служи като пътна карта за вашето финансово бъдеще. Тя започва с обобщение на ключовите констатации от първоначалния Ви въпросник и обобщава Вашето текущо финансово състояние, включително нетна стойност, активи, пасиви и ликвидни или оборотни средства. Финансовият план също така обобщава целите, които вие и съветникът обсъждахте.

Разделът за анализ на този обширен документ ще предостави повече информация за няколко теми, включително вашата толерантност към риска, подробности за планиране на имоти, семейно положение, риск от дългосрочни грижи и други актуални настоящи и бъдещи финансови проблеми.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published.